GLEAN© Study Manager

GLEAN is een web-based applicatie waarmee de registratie, administratie en informatie-voorziening van patiëntgegevens voor klinische studies geautomatiseerd en veilig kan plaatsvinden. Het systeem biedt artsen, onderzoekers en (centraal-)datamanagers de mogelijkheid om vanaf verschillende locaties studies te definiëren, eCRF’s te realiseren,  data in te voeren, te raadplegen en rapportages te verzorgen.

  •  faciliteert de samenwerking tussen (centraal-)datamanagers, artsen, coördinatoren en onderzoekers
  •   biedt eCRF’s en audit trail voor de betrouwbare invoer en beheer van patiëntgegevens
  •  levert effectieve en consistente informatie door actuele actielijsten, rapporten, grafieken en tellingen

Download hier de informatie brochure.

Glean Study Manager AudittrailGlean Study Manager Lijst overzicht